Miljöpolicy

Vår miljöpolicy och vägledande principer för miljöarbetet skall vara: Uppfylla myndigheternas krav med marginal, Välja miljöanpassat och återvinningsbart material när så är möjligt, Beakta miljön vid investeringar och vid inköp av varor och tjänster, Välja arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön, Bedriva ett aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete, Ställa krav på leverantörer och kunder att tillverka och använda produkter med minimal miljöbelastning, Sälja produkter som håller en miljömässigt hög standard samt att kontinuerligt öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos samtliga anställda.

Avfallshantering

Hos oss prioriteras en väl fungerade avfallssortering. Miljöfarligt avfall omhändertas enligt väl genomarbetade rutiner, och vi sörjer för att de flesta restprodukter sorteras för att kunna återanvändas eller återvinnas på bästa vis. Bland det som sorteras för återvinning kan nämnas: Avgassystem, oljefilter, olja, gummidäck, fälgar, bromsbackar/bromsklotsar, tändstift, batterier samt övriga plast och metalldetaljer. Dagens moderna bilar är till mycket stor del tillverkade av komponenter som är återvinnings- och återanvändningsbara. Just återvinning- och återanvändning är ett tungt vägande skäl till att inte behålla en äldre bil, då dess negativa påverkan på miljön ofta är mycket stor.